Cảm nhận từ phía khách hàng về dịch vụ lái xe

Hằng ngày trôi qua là những ngày đầy ấp những thú vị và ly kỳ của cuộc sống, cứ phải diện kiến liên tục những học viên có điều kiện khá giả để sử dụng dịch vụ bằng lái xe. và họ có nguồn gốc về sự nghiệp rất chi là bền vững và ổn định. Tôi đã may mắn nằm trong nghề Đào tạo lái xe ô tô để được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và ân cần nhất với tiêu chí

NHANH GỌN NHẤT – HIỆU QUẢ NHẤT VÀ HÀI LÒNG NHẤT

Đi suốt 7 năm sự nghiệp phục vụ và đã thắm nhuần các tư tưởnng và mong đợi của khách hàng và tôi xem họ như những người anh em, người bạn, người anh và một số tôi phải bái làm Sư Phụ để tiếp tục học hỏi và phát triển sự nghiệp Đào tạo lái xe

Qua thời gian phục vụ tôi cảm nhận một điều hầu như khách hàng nào cũng thích cách nói chuyện và phục vụ của Tôi cũng như TTDN TÂM ĐẠI DƯƠNG. Dù họ ở độ tuổi nào, tầng lớp nào và địa vị xã hội nào….cũng thấy tôi lúc nào cũng năng lượng 100% và muốn được tôi phục vụ

13

12 14

 

11