Cho thuê xe

Thê Xe Tự Lái

IMG_5936

Chuyên cho thuê xe tự lái Innova: 700k/ngày, thứ 7, CN phụ thu thêm 100k, ngày lễ lớn trong năm phụ thu thêm 300k nhé Fortuner: 900k/ngày, thứ 7, CN phụ thu thêm 100k, ngày lễ lớn trong năm phụ thu thêm 300k nhé